Malay Word Frequency


Malay is the national language of Singapore.

I scanned dozens of Malay-language books (written by Singaporean authors) as well as news websites. From this corpus of the Singaporean Malay language, I compiled the 1,000 most common words (and two-word collocations). The most common word was yang, occurring 157,223 times in the corpus. The word berikan was found 745 times. Capitalization was not preserved.

For a longer list, see the raw list of the 10,000 most common words in Singaporean Malay. This list is unfiltered and contains several unwanted items: English words, proper names of people, and possible spelling mistakes or erroneous words caused by scanner error.

I hope this list is useful to teachers and learners of Malay.

— Sonja Lang (18 July 2019)


1,000 Most Common Words in Singaporean Malay

 1. yang
 2. dan
 3. itu
 4. di
 5. dia
 6. aku
 7. dengan
 8. tidak
 9. ke
 10. ini
 11. dalam
 12. mereka
 13. saya
 14. tak
 15. untuk
 16. lagi
 17. kita
 18. akan
 19. ada
 20. orang
 21. dari
 22. juga
 23. pada
 24. telah
 25. pun
 26. kau
 27. apa
 28. sudah
 29. kepada
 30. boleh
 31. kalau
 32. dapat
 33. oleh
 34. rumah
 35. atau
 36. kerana
 37. nak
 38. seperti
 39. sahaja
 40. seorang
 41. satu
 42. daripada
 43. pak
 44. hari
 45. pula
 46. kami
 47. tahu
 48. tapi
 49. masih
 50. tetapi
 51. mak
 52. lebih
 53. mahu
 54. kata
 55. dua
 56. anak
 57. begitu
 58. hanya
 59. sedang
 60. menjadi
 61. mana
 62. ya
 63. hati
 64. apabila
 65. tahun
 66. sekali
 67. dah
 68. tu
 69. lain
 70. mata
 71. saja
 72. abang
 73. lelaki
 74. bukan
 75. masa
 76. sebagai
 77. air
 78. mungkin
 79. hendak
 80. malam
 81. cik
 82. atas
 83. terus
 84. buat
 85. sekarang
 86. jadi
 87. bahawa
 88. adalah
 89. sambil
 90. tempat
 91. baik
 92. diri
 93. sendiri
 94. ni
 95. sama
 96. semua
 97. macam
 98. namun
 99. tadi
 100. beberapa
 101. melihat
 102. baru
 103. tiga
 104. ia
 105. masuk
 106. datang
 107. pergi
 108. makan
 109. bagi
 110. sampai
 111. sebuah
 112. si
 113. kemudian
 114. duduk
 115. banyak
 116. rasa
 117. lalu
 118. keluar
 119. lama
 120. engkau
 121. beliau
 122. encik
 123. ketika
 124. setelah
 125. kali
 126. belum
 127. tua
 128. sebelum
 129. jangan
 130. nanti
 131. sini
 132. kamu
 133. memang
 134. harus
 135. tanya
 136. hingga
 137. pernah
 138. pintu
 139. tangan
 140. bilik
 141. selepas
 142. ibu
 143. balik
 144. suara
 145. julimah
 146. tentang
 147. lantas
 148. besar
 149. singapura
 150. tanpa
 151. ayah
 152. arah
 153. berada
 154. membuat
 155. tiba-tiba
 156. hidup
 157. bersama
 158. cuba
 159. walaupun
 160. ingin
 161. setiap
 162. berkata
 163. jalan
 164. bila
 165. semula
 166. wajah
 167. kecil
 168. tiada
 169. kini
 170. anda
 171. dulu
 172. antara
 173. segera
 174. waktu
 175. buku
 176. keadaan
 177. kenapa
 178. melayu
 179. ialah
 180. salah
 181. lima
 182. cukup
 183. bulan
 184. puteri
 185. sangat
 186. mula
 187. saudara
 188. ha
 189. jika
 190. siapa
 191. wanita
 192. kereta
 193. pagi
 194. eh
 195. panjang
 196. sebenarnya
 197. agar
 198. tersebut
 199. nama
 200. sekolah
 201. keluarga
 202. kampung
 203. dirinya
 204. berasa
 205. alam
 206. kepala
 207. semakin
 208. sesuatu
 209. tuan
 210. maka
 211. apakah
 212. perlu
 213. akhirnya
 214. gadis
 215. memberi
 216. seolah-olah
 217. sedikit
 218. apa-apa
 219. mencari
 220. ramai
 221. pulang
 222. perempuan
 223. manusia
 224. kembali
 225. amat
 226. awak
 227. mendengar
 228. empat
 229. segala
 230. berlaku
 231. kak
 232. agak
 233. dunia
 234. tidur
 235. kasih
 236. berdiri
 237. anak-anak
 238. matanya
 239. luar
 240. bagaimana
 241. allah
 242. sana
 243. kena
 244. membawa
 245. bertanya
 246. jauh
 247. belakang
 248. kakak
 249. sri
 250. ruang
 251. perasaan
 252. memandang
 253. mati
 254. surat
 255. semasa
 256. itulah
 257. kaki
 258. situ
 259. terasa
 260. mengambil
 261. kurang
 262. jam
 263. tinggal
 264. bawah
 265. negara
 266. berjalan
 267. secara
 268. tanah
 269. dahulu
 270. terhadap
 271. kerja
 272. naik
 273. wang
 274. cikgu
 275. terima
 276. malah
 277. isteri
 278. hang
 279. kapal
 280. pasti
 281. kelihatan
 282. makanan
 283. oh
 284. sebab
 285. betul
 286. selalu
 287. muka
 288. tentu
 289. tinggi
 290. sebelah
 291. selama
 292. pertama
 293. sultan
 294. jelas
 295. putih
 296. serta
 297. suka
 298. suamiku
 299. terpaksa
 300. hmm
 301. sebaik
 302. doktor
 303. selamat
 304. raja
 305. demi
 306. muda
 307. hatinya
 308. mesti
 309. bas
 310. suami
 311. kawasan
 312. ah
 313. isterinya
 314. islam
 315. menarik
 316. penuh
 317. sejak
 318. bahasa
 319. tun
 320. puluh
 321. tuhan
 322. petang
 323. buah
 324. tetap
 325. punya
 326. depan
 327. perkara
 328. ingat
 329. tolong
 330. berita
 331. masalah
 332. tubuh
 333. orang-orang
 334. menunggu
 335. telefon
 336. kuat
 337. meninggalkan
 338. raya
 339. anaknya
 340. cakap
 341. sedar
 342. sakit
 343. bapa
 344. kehidupan
 345. laut
 346. tengok
 347. sementara
 348. mengapa
 349. pak cik
 350. masjid
 351. menggunakan
 352. cerita
 353. sekiranya
 354. hitam
 355. apa yang
 356. teksi
 357. kota
 358. tengah
 359. nampak
 360. kanan
 361. ujar
 362. tuanku
 363. justeru
 364. membaca
 365. hadapan
 366. kan
 367. hilang
 368. laksamana
 369. hujung
 370. supaya
 371. cara
 372. entah
 373. tersenyum
 374. mari
 375. hampir
 376. melalui
 377. masing-masing
 378. subuh
 379. lepas
 380. terlalu
 381. lagu
 382. duit
 383. badan
 384. menuju
 385. sehingga
 386. mat
 387. angin
 388. mengikut
 389. menunjukkan
 390. darah
 391. menerima
 392. kedai
 393. ambil
 394. begini
 395. jawab
 396. takut
 397. sayang
 398. mendapat
 399. berapa
 400. polis
 401. minta
 402. perjalanan
 403. suaminya
 404. merah
 405. hal
 406. melaka
 407. beritahu
 408. mudah
 409. emak
 410. di dalam
 411. kalian
 412. batu
 413. hospital
 414. turut
 415. mampu
 416. bawa
 417. merenung
 418. membuka
 419. kata-kata
 420. hah
 421. kain
 422. turun
 423. negeri
 424. api
 425. meja
 426. paling
 427. kedua
 428. abah
 429. bergerak
 430. hujan
 431. amin
 432. para
 433. yang telah
 434. setengah
 435. berjaya
 436. mengangguk
 437. bunga
 438. senja
 439. pukul
 440. bersuara
 441. menjawab
 442. pegawai
 443. langsung
 444. bahagian
 445. biasa
 446. benar
 447. mempunyai
 448. berhenti
 449. pohon
 450. tunggu
 451. syarikat
 452. tuah
 453. jatuh
 454. langkah
 455. sempat
 456. sepuluh
 457. mandi
 458. masyarakat
 459. baiklah
 460. pakaian
 461. melakukan
 462. percaya
 463. kedua-dua
 464. datuk
 465. dapur
 466. haji
 467. semuanya
 468. mimpi
 469. tujuh
 470. baju
 471. dengar
 472. faham
 473. semacam
 474. ikut
 475. panas
 476. pemandu
 477. minggu
 478. enam
 479. ikan
 480. mendapatkan
 481. marah
 482. terjadi
 483. bangun
 484. langit
 485. tepi
 486. terdapat
 487. awal
 488. bagaikan
 489. senang
 490. mariah
 491. seseorang
 492. bekerja
 493. melepaskan
 494. kiri
 495. tiba
 496. belajar
 497. yakin
 498. dada
 499. adik
 500. sebarang
 501. pandangan
 502. cuma
 503. cinta
 504. daun
 505. bumi
 506. tangannya
 507. kenal
 508. nada
 509. selesai
 510. habis
 511. solat
 512. jawapan
 513. pihak
 514. memberitahu
 515. sebentar
 516. lantai
 517. tau
 518. ramadan
 519. dibawa
 520. sepanjang
 521. ibunya
 522. nasib
 523. bertemu
 524. penting
 525. iaitu
 526. pemuda
 527. berat
 528. cepat
 529. suatu
 530. baginda
 531. saat
 532. inilah
 533. berdua
 534. semalam
 535. sungai
 536. ketua
 537. kawan
 538. katil
 539. biar
 540. nafas
 541. melangkah
 542. menurut
 543. rahsia
 544. cahaya
 545. jiwa
 546. guru
 547. dekat
 548. demikian
 549. sanggup
 550. jumpa
 551. merupakan
 552. pejabat
 553. cari
 554. bimbang
 555. balas
 556. kosong
 557. suasana
 558. disebabkan
 559. dilakukan
 560. bercakap
 561. sebut
 562. esok
 563. sesungguhnya
 564. fikiran
 565. selain
 566. bapanya
 567. panglima
 568. nasi
 569. budak-budak
 570. soalan
 571. bukit
 572. lakukan
 573. terbang
 574. ketawa
 575. ahli
 576. hatiku
 577. adat
 578. khabar
 579. bandar
 580. lagipun
 581. terdengar
 582. arwah
 583. katanya
 584. fikir
 585. membantu
 586. kanak-kanak
 587. kepalanya
 588. di atas
 589. semangat
 590. teh
 591. lapan
 592. bunyi
 593. taman
 594. pokok
 595. diberi
 596. beg
 597. indah
 598. agama
 599. cantik
 600. minit
 601. dia tidak
 602. kertas
 603. sungguh
 604. pelbagai
 605. menoleh
 606. walau
 607. malaysia
 608. majlis
 609. merasa
 610. kumpulan
 611. bagaimanapun
 612. budak
 613. menangis
 614. musim
 615. susah
 616. teringat
 617. tugas
 618. perut
 619. keputusan
 620. tubuhnya
 621. wajahnya
 622. bapak
 623. yang tidak
 624. kat
 625. suruh
 626. sering
 627. pusat
 628. pantai
 629. seluruh
 630. lembut
 631. nombor
 632. kedengaran
 633. tangga
 634. berani
 635. ke arah
 636. sengaja
 637. mulut
 638. zaman
 639. sudut
 640. hai
 641. bang
 642. seketika
 643. dikatakan
 644. dinding
 645. termasuk
 646. merasakan
 647. mendapati
 648. kisah
 649. membalas
 650. perlahan-lahan
 651. kayu
 652. bernama
 653. tenang
 654. bisik
 655. kepadanya
 656. manis
 657. orang yang
 658. sejarah
 659. bagus
 660. adakah
 661. sesiapa
 662. lihat
 663. digunakan
 664. beli
 665. bangunan
 666. rakyat
 667. sabar
 668. memikirkan
 669. kahwin
 670. beta
 671. memberikan
 672. ke dalam
 673. dani
 674. hijau
 675. sebenar
 676. pasal
 677. terbuka
 678. sekitar
 679. pantas
 680. berjumpa
 681. tepat
 682. peluang
 683. gelap
 684. meminta
 685. mengeluarkan
 686. berada di
 687. terang
 688. salam
 689. kuasa
 690. matahari
 691. minum
 692. sama-sama
 693. sikap
 694. lupa
 695. di sini
 696. pandai
 697. dek
 698. meneruskan
 699. istana
 700. kamar
 701. sibuk
 702. rumahnya
 703. penyakit
 704. terletak
 705. betapa
 706. warna
 707. nampaknya
 708. tanda
 709. puan
 710. nenek
 711. perbualan
 712. buruk
 713. di rumah
 714. main
 715. sentiasa
 716. bujang
 717. tali
 718. berusia
 719. hei
 720. emas
 721. gembira
 722. ustaz
 723. menahan
 724. namanya
 725. harapan
 726. pekerja
 727. lari
 728. maaf
 729. pulau
 730. kanda
 731. akhir
 732. ilmu
 733. rendah
 734. sedia
 735. mengatakan
 736. berwarna
 737. memiliki
 738. agaknya
 739. suaranya
 740. cina
 741. bersama-sama
 742. berubah
 743. udara
 744. pakai
 745. gunung
 746. sahabat
 747. terakhir
 748. menulis
 749. bibir
 750. teman
 751. seekor
 752. pengalaman
 753. sang
 754. biarlah
 755. tegas
 756. baharu
 757. mengenai
 758. luas
 759. lebar
 760. pilihan
 761. belas
 762. kejadian
 763. baca
 764. rambut
 765. bantuan
 766. itu dia
 767. pulak
 768. lebih-lebih
 769. bertugas
 770. telinga
 771. benar-benar
 772. menteri
 773. senyum
 774. meninggal
 775. terkejut
 776. kerusi
 777. masak
 778. seraya
 779. bebas
 780. mengeluh
 781. penulis
 782. bos
 783. diam
 784. berfikir
 785. kopi
 786. tentera
 787. bermain
 788. menanti
 789. perkataan
 790. rancangan
 791. lampu
 792. semoga
 793. mencapai
 794. sikit
 795. komputer
 796. membeli
 797. usia
 798. sejenak
 799. sebanyak
 800. berbual
 801. tapak
 802. memilih
 803. cpf
 804. burung
 805. tidak dapat
 806. barang
 807. terutama
 808. sembilan
 809. bentuk
 810. sukar
 811. gambar
 812. gus
 813. kanannya
 814. sekejap
 815. serba
 816. yang sedang
 817. bola
 818. maksud
 819. anakku
 820. yalah
 821. bagai
 822. saudagar
 823. hamba
 824. seni
 825. kulit
 826. bulat
 827. lemah
 828. usaha
 829. sememangnya
 830. menaiki
 831. setakat
 832. setuju
 833. berlalu
 834. sebaliknya
 835. memandangkan
 836. bahkan
 837. mengerti
 838. perlahan
 839. sejuk
 840. sedangkan
 841. jururawat
 842. masuk ke
 843. bayi
 844. beri
 845. senyuman
 846. siapakah
 847. memerhatikan
 848. menyedari
 849. terima kasih
 850. cerpen
 851. kenangan
 852. harap
 853. barang-barang
 854. mana-mana
 855. sekeliling
 856. perkahwinan
 857. itu tidak
 858. wad
 859. mau
 860. separuh
 861. rupanya
 862. alangkah
 863. mengangkat
 864. berlari
 865. naga
 866. stesen
 867. jenis
 868. kering
 869. perbuatan
 870. adiknya
 871. mayat
 872. akur
 873. mak cik
 874. ayam
 875. sebahagian
 876. di mana
 877. bukankah
 878. puas
 879. peristiwa
 880. patik
 881. cermin
 882. tak ada
 883. dijadikan
 884. jugak
 885. bekas
 886. padang
 887. apalah
 888. menolong
 889. pelajar
 890. menutup
 891. hasil
 892. tengah-tengah
 893. pengantin
 894. utama
 895. dewan
 896. kehilangan
 897. sajalah
 898. katakan
 899. tuk
 900. jari
 901. nenda
 902. dolar
 903. kaum
 904. tok
 905. sihat
 906. ha ha
 907. berbuat
 908. cuti
 909. bertambah
 910. menatap
 911. tebal
 912. itu dan
 913. sudahlah
 914. sedih
 915. maha
 916. penumpang
 917. janji
 918. mengajar
 919. he
 920. kakinya
 921. lorong
 922. aku tidak
 923. bertukar
 924. di situ
 925. tatkala
 926. aku tak
 927. dahi
 928. kawan-kawan
 929. pasukan
 930. maklum
 931. seri
 932. mulai
 933. bayar
 934. kesan
 935. manakah
 936. seterusnya
 937. diriku
 938. benda
 939. aneh
 940. bertindak
 941. jebat
 942. petiranawan
 943. dr
 944. malu
 945. keluarganya
 946. mengalir
 947. menyambut
 948. kataku
 949. sisi
 950. harga
 951. bau
 952. jendela
 953. tingkat
 954. soal
 955. ke rumah
 956. kaca
 957. kaya
 958. menjaga
 959. kenyataan
 960. hutan
 961. menolak
 962. lain-lain
 963. bakal
 964. pesakit
 965. duduk di
 966. tamu
 967. awan
 968. hadiah
 969. kolam
 970. panggil
 971. dingin
 972. pasar
 973. terpegun
 974. siap
 975. seribu
 976. betul-betul
 977. meletakkan
 978. pelajaran
 979. peratus
 980. kelak
 981. keras
 982. kotak
 983. imam
 984. mendekati
 985. makin
 986. sesekali
 987. mengetahui
 988. bermula
 989. begitulah
 990. payah
 991. bibirnya
 992. harian
 993. mengalami
 994. insan
 995. badannya
 996. inggeris
 997. bahu
 998. dengannya
 999. memegang
 1000. berikan

Back